Domov > Hiše     Podrobnejši tehnični popis klasične gradnje enote E
031 662 900, 01 360 24 24
Lokacija Soseska Hiše Galerija Cene in pogoji Novice O investitorju Koristne povezave

Podrobnejši tehnični popis klasične gradnje enote E

Tehnični opis E izvedba do faze »zunaj zaprt objekt«


Fasada

Fasada je izvedena s paropropustnim ometom v nivoju pritličja, v nivoju nadstropja je
predvidena obloga iz termično obdelanih smrekovih desk.

Konstrukcija zunanjih sten (tehnologija klasična gradnja)

Konstrukcija zunanjih sten je sestavljena iz opečnih zidakov z vertikalnimi AB vezmi in toplotno izolacijskega ovoja.

Konstrukcija notranjih sten (tehnologija klasična gradnja)

Konstrukcija notranjih sten je izvedena iz opečnih zidakov. Predelne stene so izvedene s suhomontažnimi elementi.

Strešna kritina

Streha je prekrita z barvano ALU pločevino.

Strešna konstrukcija

Ostrešje sestavljajo leseni špirovci, na katere je pritrjena sekundarna kritina iz
lesno vlaknenih plošč. Nanjo so vzdolžno nameščene late prezračevalnega sloja, nanje pa deske in bitumenska folija.


Inštalacije faza »zunaj zaprt objekt«

Objekt je priključen na vodovodno omrežje. Vodomerni jašek je izveden v okviru
posamezne gradbene parcele. Izvedena je uvodna cev od vodomernega jaška do objekta.
Objekt je priključen na fekalno kanalizacijsko omrežje. Priključni kanalski jašek je izveden v okviru posamezne gradbene parcele. V objektu je izvedena horizontalna fekalna kanalizacija z navezavo na kanalizacijski jašek.

Na posamezni gradbeni parceli je izveden priključni jašek s priključkom na meteorno kanalizacijo.

Objekt ima od objekta do priključnega mesta v skupnih priključnih merilnih omarah, kjer je nameščen elektro števec, izveden gradbeni del elektriène napeljave.

Za ogrevanje in pripravo tople vode se uporablja plin. Plinska napeljava je izvedena do požarne pipe, ki je nameščena na notranji strani stanovanjske enote.

Objekt ima od objekta do priključne TK omarice vgrajeno zaščitno cev.

 

Zadnje novice